Trước khi biết đến Viện Thẩm Mỹ Đẹp 365, tôi từng đi nhiều nơi trị mụn ruồi trên mặt nhưng không hề hiệu quả. Chỉ từ sau khi tôi dùng dịch vụ cắt đốt mụn ruồi tại Viện Thẩm Mỹ Đẹp 365 thì tôi mới cảm thấy hài lòng về kết quả đẹp như tôi mong muốn.

Chị Hà My - 25 tuổi (TPHCM)

các dịch vụ làm đẹp