Anh Minh – Quảng Nam

Khuôn mặt với quai hàm bạnh ra làm tôi kém duyên và khá khô cứng. Để cải thiện tôi đã quyết định đi độn cằm, nâng mũi tại Thẩm mỹ viện Đẹp 365. Kỹ thuật cao cùng cách làm dịch vụ chuyên nghiệp khiến tôi rất thoải mái, không còn sợ đau như trước nữa.