Chị Nguyễn Huyền My

Tôi thích nhất ở Viện Thẩm mỹ 365 là thái độ tận tình, chu đáo. Mọi thứ ở đây đều rất hiện đại, chuyên nghiệp. Khách hàng được quan tâm, chăm sóc ngay cả sau khi đã hoàn tất dịch vụ- Điều này rất khó có ở các TMV khác hiện nay